แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปี 2554

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปี 2554 นั้น มีโอกาสเติบโตมากขึ้น ต่อเนื่องจากช่วงปลายปีของปีที่แล้วจากการที่รัฐบาลมีการปรับขึ้นเงินเดือนในทุกภาคส่วน รวมทั้งจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาดี   ส่งผลต่อการเพิ่มอำนาจการซื้อเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ธุรกิจค้าปลีกน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง  10% นอกจากนี้ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวขึ้น และถึงแม้ปีนี้จะยังคงมีเรื่องของการชุมนุมอยู่บ้างแต่คาดว่าน่าจะไม่รุนแรงเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ทั้งหมดนี้ต่างเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้ธุรกิจค้าปลีกในปีนี้น่าจะขยายตัวดีขึ้นกว่าทุกๆปี   แต่ทั้งนี้การขยายตัวดังกล่าวก็ยังคงต้องระวังเรื่องของปัจจัยลบต่างๆที่อาจจะมากระทบได้ อาทิเช่น  เรื่องของภัยแล้งซึ่งเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก   อีกทั้งภาวะเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้นมาจากปัจจัยทั้งราคาวัตถุดิบ การปรับค่าจ้างและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น  รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่ยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยต่างๆทำให้มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกจะมีการขยายตัวมากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจดังที่กล่าวมาโดยคาดว่าปีนี้สัดส่วนการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกแบบ Modern  Trade จะอยู่ที่ 45% จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 40% และแบบ Traditional Trade อยู่ที่ 55% จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 60%   ซึ่งการลงทุนในปีนี้การขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกน่าจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เมืองท่องเที่ยว หรือตามชุมชนเมือง ซึ่งน่าจะมีการขยายในรูปแบบของ Minimart  หรือ Mini Supermarket มากขึ้นเนื่องจาก lifestyle ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยมักจะนิยมจับจ่ายใกล้บ้านมากขึ้น รวมทั้งะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องการสร้าง community mall ของตัวเอง ดังนั้นจะเห็นว่า การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ล้วนเป็นผลมาจากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นและที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันอย่างรุนแรงใน 4 ประเภทใหญ่ อันได้แก่ ดิสเคาน์สโตร์ ห้างสรรพสินค้า คอนวิเนี่ยนสโตร์ และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยที่มีการแข่งขันสูงที่สุดและมีบทบาทมากที่สุดต่อธุรกิจค้าปลีก คือ ดิสเคาน์สโตร์ โดยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยเข้าใช้บริการดิสเคาน์สโตร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน แต่ที่เป็นที่นิยมใช้บริการมากที่สุดโดยเฉลี่ยมากถึง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คือ คอนวิเนี่ยนสโตร์ โดยเฉพาะร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ด้วยจุดเด่นทางด้านความสะดวกรวดเร็ว มีสาขาจำนวนมาก และตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน

ที่มา : Siam Future Development

Advertisements

One thought on “แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปี 2554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s